logo bollettino di numismatica dello stato

Bibliografia

Delureanu 2005
Ş. Delureanu, Risorgimento italiano e risorgimento romeno, Napoli 2005.
Delureanu 2006
Ş. Delureanu, Mazzini şi românii în Risorgimento, Bucureşti 2006.
Călinescu 1982
G. Călinescu, Gh. Asachi, in Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti 1982.
Isopesco 1937
C. Isopesco, La stampa periodica romeno-italiana in Romania e Italia, Roma 1937.
Marcu 1924
A. Marcu, Romanticii italieni şi românii, Bucureşti 1924.
Marcu 1930
A. Marcu, Conspiraţori şi conspiraţii în epoca renaşterii naţionale a României 1848-1877, Bucureşti 1930.
Netea 1972
V. Netea, Mazzini şi Romănii, in Magazin istoric, VI, n. 11 (68), novembre, 1972.
Puşcariu 1968
S. Puşcariu, Călare pe două veacuri. Amintiri din tinereţe (1895-1906), Bucureşti 1968.