logo bollettino di numismatica dello stato

Bibliografia

Armbruster 1993²
A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti 1993².
Arvinte 1983
V. Arvinte, Român, românesc, România. Studiu filologic, Bucureşti 1983.
Baumann - Gingrich 2004
G. Baumann - A. Gingrich, Grammars of Identity, Alterity: a Structural Approach, New York 2004.
Brătianu 1998
G.I. Brătianu, Originile şi formarea unităţii româneşti, Iaşi 1998 (ed. francese 1943).
Brezeanu 2002
S. Brezeanu, Identităţi şi solidarităţi medievale. Controverse istorice, Bucureşti 2002.
Costin 1967
M. Costin, Opere alese. Letopiseţul Ţării Moldovei. De neamul moldovenilor. Viaţa lumii, Bucureşti 1967.
De Hurmuzaki 1911
E. De Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XV, 1 (1358-1600), (ediţie de N. Iorga), Bucureşti 1911.
Djuvara 1996
N. Djuvara (coord.) , Aromânii. Istorie. Limbă. Destin, Bucureşti 1996.
Engel 2001
P. Engel, The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary 895-1526, London-New York, 2001.
Holban 1968
M. Holban (coord.) , Călători străini despre Ţările Române, I, Bucureşti 1968.
Iorga 1924
N. Iorga, La Romania danubienne et les barbares au VI-e siècle, in Revue belge de philologie et d’histoire, III (1924), pp. 35-50.
Nagy 1891
I. Nagy (coord.) , Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius Hungaricus, VIII, Budapest 1891.
Papacostea 1965
Ş. Papacostea, Les Roumains et la conscience de leur romanité au Moyen Age, in Revue roumaine d’histoire, IV n. 1 (1965), pp. 15-24.
Papacostea 1998
Ş. Papacostea, Between the Crusade and the Mongol Empire. The Romanians in the 13th Century, Cluj-Napoca 1998.
Papacostea 1999
Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc. Studii critice, Bucureşti 1999 (edizione ampliata).
Pop 1995
I.A. Pop, Church and State in Eastern Europe During the Fourteen Century. Why the Romanians Remained in the Orthodox Area, in East European Quarterly, XXIX n. 3 (1995), pp. 275-284.
Pop 1998
I.A. Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în secolele XIII-XVI, Bucureşti 1998.
Pop 2001
I.A. Pop, The Religious Situation of the Hungarian Kingdom in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, in C. HAWKESWORTH - M. HEPPELL - H. NORRIS (edd.), Religious Quest and National Identity in the Balkans, London 2001.
Simon 2010
A. Simon, Între coroanele Arpadienilor şi Asăneştilor: implicaţiile unui document de la Béla III, in Studii şi materiale de istorie medie, XXVIII (2010), pp. 127-136.
Schmidt, Lauber 2007
B. Schmidt, Lauber (Hg.) , Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder, Berlin 2007.
Stănescu 1964
E. Stănescu, Premisele medievale ale conştiinţei naţionale româneşti. Mărturii interne. Român românesc în textele româneşti din veacurile XV-XVII, in Studii. Revistă de istorie, XVII n. 5 (1964), pp. 967-1000.
Stănescu 1989
E. Stănescu (coord.) , Răscoala şi statul Asăneştilor. Culegere de studii, Bucureşti 1989.
Ştefănescu 1981
Ş. Ştefănescu, De la Romania la România, in Arhivele Olteniei, n. s. 1 (1981), pp. 77-84.
Szentpétery 1923
I. Szentpétery (coord.) , Regesta regum stirpis Arpadianae critica diplomatica, I, 1 (1001-1270), Budapest 1923.
Turcuş 2000
Ş. Turcuş, Prima mărturie străină despre etnonimul “român” (1314), in Cele trei Crişuri (Oradea), III s., I, n. 7-9, (2000), p. 6.
Verancsics 1857
A. Verancsics, Összés munkái, I, in L. Szalay, Monumenta Hungariae Historica, II s., Scriptores, II, Pest, 1857.
Veress 1914
A. Veress, Acta et epistolae relationum Transilvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, I (1468-1540), Budapest 1914.